KHAI GIẢNG 04/06/2024


01

Học phí 3.800.000đ ưu đãi còn 3.300.000đ.

02

Phòng học máy tính bàn, máy chiếu, giáo trình sẵn sàng mỗi buổi học.

03

Lịch học tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 từ 6h30 đến 8h30 – 9h

REVIT ARCHITECTURE – ADVANCED MASSING + DYNAMO

REVIT KIẾN TRÚC – NÂNG CAO DỰNG HÌNH + DYNAMO

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP VỚI KHÓA HỌC

Các bạn sinh viên / KTS đã biết Revit căn bản muốn nâng cao về dựng hình ý tưởng công trình.

Các bạn sinh viên / KTS muốn tìm hiểu và dựng hình bằng phương pháp parametric design.

Các bạn sinh viên / KTS muốn tìm hiểu và sử dụng dynamo để phối hợp với Revit.

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TRONG KHÓA HỌC?

– Bạn sẽ được học chuyên sâu về dựng hình trong môi trường massing của revit, nắm rõ nguyên lí hình học, cách điều khiển hình học trong massing.

– Bạn sẽ được hướng dẫn Dynamo tăng thêm rất nhiều công cụ, khả năng mà revit bị giới hạn: như về tạo module tự động, điều khiển bằng thông số ánh sáng, …

– Bạn sẽ được hướng dẫn thực hành dựng mô hình các công trình hình khối ấn tượng, biến đổi linh hoạt thông qua các chương thực hành các công trình thực tế.

Học tập tại không gian phòng học với trang thiết bị đầy đủ của SPACEARCH.

NỘI DUNG CỤ THỂ TRONG KHÓA HỌC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CONCEPTUAL MASSING

 • Giới thiệu Conceptual Massing
 • Các thuật ngữ và nguyên lý làm việc trong Conceptual
 • Cách tạo khối thường dùng trong Conceptual Massing
 • Bài tập tạo khối

CHƯƠNG 3: ADAPTIVE COMPONENT VÀ ỨNG DỤNG VỚI DIVIDE SURFACE

 • Adaptive Component
 • Ứng dụng với Divide surface
 • Ứng dụng với Repeat Component

CHƯƠNG 5: PARAMETRIC DESIGN – PHẦN 2: DYNAMO CHO PARAMETRIC DESIGN

 • Dynamo là gì? Ứng dụng của Dynamo trong Revit
 • Giao diện và cách sử dụng Dynamo
 • Thuật ngữ về hàm số trong Dynamo
 • Thuật ngữ về hình học trong Dynamo
 • Làm việc với Lists trong Dynamo

 

 

CHƯƠNG 7: THỰC HÀNH LAM XOẮN CHUYỂN ĐỘNG – CÔNG TRÌNH SOUTH KOREA ‘S EXPO PAVILION

 • Giới thiệu và phân tích đặc điểm công trình
 • Tạo lập khối dáng công trình bằng Massing
 • Tạo lập family module lam gió
 • Hoàn thành hệ lam xoắn chuyển động

CHƯƠNG 9: FACADE PANELS VARATION – TƯỜNG TRẦN GỢN SÓNG

 • Giới thiệu panels varation và các ứng dụng thực tế
 • Tạo lập khối dáng của hệ panels varation
 • Tạo lập family module của panels varation
 • Hoàn thành hệ panels varation chuyển động

CHƯƠNG 11: THỰC HÀNH CÔNG TRÌNH METROPOL PARASOL

 • Giới thiệu và phân tích đặc biệt công trình
 • Tạo lập khối dáng công trình bằng massing
 • Phân chia khối công trình thành lưới ô vuông
 • Dàn trang ra mặt phẳng để làm mô hình và thi công

CHƯƠNG 2: DIVIDED SURFACE VÀ FAMILY PATTERN

 • Divided Surface
 • Family Pattern sử dụng trên Divided Surface
 • Phân tích module
 • Bài tập ứng dụng

 

CHƯƠNG 4: PARAMETRIC DESIGN – PHẦN 1: ĐỊNH NGHĨA + THỰC HÀNH PARAMETRIC DESIGN

 

 • Parametric design là gì?
 • Phân loại và định nghĩa các kỹ thuật Parametric design
 • Kỹ thuật Index mapping
 • Kỹ thuật Parametric Reactor

 

 

 

 

CHƯƠNG 6: PARAMETRIC DESIGN – PHẦN 3: PARAMETRIC DESIGN NÂNG CAO BẰNG DYNAMO + REVIT

 • Parametric Random bằng Dynamo
 • Parametric Bitmap bằng Dynamo

CHƯƠNG 8: PARAMETRIC SHADED WALKWAY – ĐƯỜNG ĐI CHUYỂN ĐỘNG

 • Giới thiệu shaded walkway và các ứng dụng thực tế
 • Tạo lập khối dáng của hệ shaded walkway
 • Tạo lập family module của shaded walkway
 • Hoàn thành hệ shaded walkway chuyển động

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 10: THỰC HÀNH SPACE FRAME – GIÀN KHÔNG GIAN

 • Giới thiệu giàn không gian và công trình thưc hành
 • Tạo lập khối dáng của giàn không gian
 • Tạo lập các family module tạo thành giàn không gian
 • Hoàn thành giàn không gian của công trình thực hành

CHƯƠNG 12: THỰC HÀNH TỔNG HỢP TÒA NHÀ AL BAHAR – ARAB SAUDI

 • Giới thiệu tòa nhà AL BAHAR và đặc điểm kiến trúc
 • Tạo lập khối dáng hệ mặt đứng của tòa nhà
 • Tạo lập các family module tam giác của hệ mặt đứng
 • Hoàn thành hệ mặt đứng của tòa nhà
 • Dùng Dynamo điều khiển đóng mở mặt đứng theo biểu kiến mặt trời

NỘI DUNG CỤ THỂ TRONG KHÓA HỌC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CONCEPTUAL MASSING

 • Giới thiệu Conceptual Massing
 • Các thuật ngữ và nguyên lý làm việc trong Conceptual
 • Cách tạo khối thường dùng trong Conceptual Massing
 • Bài tập tạo khối

CHƯƠNG 2: DIVIDED SURFACE VÀ FAMILY PATTERN

 • Divided Surface
 • Family Pattern sử dụng trên Divided Surface
 • Phân tích module
 • Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG 3: ADAPTIVE COMPONENT VÀ ỨNG DỤNG VỚI DIVIDE SURFACE

 • Adaptive Component
 • Ứng dụng với Divide surface
 • Ứng dụng với Repeat Component

CHƯƠNG 4: PARAMETRIC DESIGN – PHẦN 1: ĐỊNH NGHĨA + THỰC HÀNH PARAMETRIC DESIGN

 • Parametric design là gì?
 • Phân loại và định nghĩa các kỹ thuật Parametric design
 • Kỹ thuật Index mapping
 • Kỹ thuật Parametric Reactor

CHƯƠNG 5: PARAMETRIC DESIGN – PHẦN 2: DYNAMO CHO PARAMETRIC DESIGN

 • Dynamo là gì? Ứng dụng của Dynamo trong Revit
 • Giao diện và cách sử dụng Dynamo
 • Thuật ngữ về hàm số trong Dynamo
 • Thuật ngữ về hình học trong Dynamo
 • Làm việc với Lists trong Dynamo

CHƯƠNG 6: PARAMETRIC DESIGN – PHẦN 3: PARAMETRIC DESIGN NÂNG CAO BẰNG DYNAMO + REVIT

 • Parametric Random bằng Dynamo
 • Parametric Bitmap bằng Dynamo

CHƯƠNG 7: THỰC HÀNH LAM XOẮN CHUYỂN ĐỘNG – CÔNG TRÌNH SOUTH KOREA ‘S EXPO PAVILION

 • Giới thiệu và phân tích đặc điểm công trình
 • Tạo lập khối dáng công trình bằng Massing
 • Tạo lập family module lam gió
 • Hoàn thành hệ lam xoắn chuyển động

CHƯƠNG 8: PARAMETRIC SHADED WALKWAY – ĐƯỜNG ĐI CHUYỂN ĐỘNG

 • Giới thiệu shaded walkway và các ứng dụng thực tế
 • Tạo lập khối dáng của hệ shaded walkway
 • Tạo lập family module của shaded walkway
 • Hoàn thành hệ shaded walkway chuyển động

CHƯƠNG 9: FACADE PANELS VARATION – TƯỜNG TRẦN GỢN SÓNG

 • Giới thiệu panels varation và các ứng dụng thực tế
 • Tạo lập khối dáng của hệ panels varation
 • Tạo lập family module của panels varation
 • Hoàn thành hệ panels varation chuyển động

CHƯƠNG 10: THỰC HÀNH SPACE FRAME – GIÀN KHÔNG GIAN

 • Giới thiệu giàn không gian và công trình thưc hành
 • Tạo lập khối dáng của giàn không gian
 • Tạo lập các family module tạo thành giàn không gian
 • Hoàn thành giàn không gian của công trình thực hành

CHƯƠNG 11: THỰC HÀNH CÔNG TRÌNH METROPOL PARASOL

 • Giới thiệu và phân tích đặc biệt công trình
 • Tạo lập khối dáng công trình bằng massing
 • Phân chia khối công trình thành lưới ô vuông
 • Dàn trang ra mặt phẳng để làm mô hình và thi công

CHƯƠNG 12: THỰC HÀNH TỔNG HỢP TÒA NHÀ AL BAHAR – ARAB SAUDI

 • Giới thiệu tòa nhà AL BAHAR và đặc điểm kiến trúc
 • Tạo lập khối dáng hệ mặt đứng của tòa nhà
 • Tạo lập các family module tam giác của hệ mặt đứng
 • Hoàn thành hệ mặt đứng của tòa nhà
 • Dùng Dynamo điều khiển đóng mở mặt đứng theo biểu kiến mặt trời

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

KỸ NĂNG THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH VỚI HÌNH KHỐI ẤN TƯỢNG BẰNG MASSING

NGUYÊN LÝ VÀ KHẢ NĂNG THIẾT KẾ CÁC Ý TƯỞNG PARAMETRIC DESIGN

BIẾT DYNAMO VÀ KẾT HỢP VỚI REVIT ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA REVIT

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN SAU KHÓA HỌC

TRUNG TÂM ĐÃ TỪNG ĐÀO TẠO REVIT CHO THÀNH VIÊN CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY:

AI SẼ HƯỚNG DẪN BẠN

LÊ QUỐC HOÀNG

+8 NĂM KINH NGHIỆM

CÁC ĐƠN VỊ TỪNG CÔNG TÁC:

ATLAS, VK, ELENBERG FRASER, TMT,

GSA GROUP, ATLAS

DƯƠNG HOÀI TÂN

+7 NĂM KINH NGHIỆM

CÁC ĐƠN VỊ TỪNG CÔNG TÁC:

TMT, ATLAS, VK, VTL, PBA

ĐẶC QUYỀN KHI THAM GIA KHÓA HỌC CỦA SPACEARCH

Học kết hợp thực hành: mỗi buổi học được hướng dẫn thực hiện bài tập cuối khóa bởi đội ngũ giảng viên thân thiện, nhiệt tình.

Cam kết: bạn có thể học lại nhiều lần nếu muốn, SPACEARCH cam kết sẽ hỗ trợ bạn.

Cơ sở vật chất: được chuẩn bị tốt nhất cho việc học tập của bạn.

Giới thiệu việc làm phù hợp.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NGAY
ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI 15%

3.800.000đ

Chỉ còn

3.300.000đ

Áp dụng đến hết 04/06/2024
NHANH TAY LÊN !

 
 

  © Copyright 2020 H2group.Vn

  Với việc điền thông tin đăng ký khóa học. Bộ phận CSHV sẽ gọi điện để xác nhận thông tin và tư vấn thêm. Lưu ý: việc đăng ký hoàn tất khi bạn đóng học phí. Vui lòng đóng học phí trước thời điểm hết hạn ưu đãi để được hưởng ưu đãi.

  Xem thêm các khóa học